Welk doel heeft een milieu activist?

Het doel van de milieu activist om op te staan en te strijden tegen de machthebbers. Dit is niet zonder risico. Een milieu activist vecht niet alleen voor zichzelf maar alle mensen en ook de planeet. Een milieu activist wil gerechtigheid voor iedereen. Terwijl die daar mee bezig is, bekommert een milieu activist zich ook om de planeet. Je kunt dan denken aan het water, het land bijvoorbeeld en andere doelen.

Een milieu activist zorgt voor de planeet en de mens

Een van de doelen die een milieu activist heeft, is dat hij opkomt voor de rechten van de mens en dat deze niet geschonden worden door machthebbers. Een milieu activist komt altijd op voor de medemens maar ook voor natuur. De bossen worden beschermd tegen vervuiling en vernieling door een milieu activist. Een milieu activist zal hier altijd voor strijden.

Een milieu activist is ook een mensenrechtenverdediger

Je uitspreken als een milieu activist is niet zonder risico